Wyzwania menedżerów w Polsce do roku 2050

Wyzwania menedżerów w Polsce do roku 2050

Co możemy oczekiwać od przyrzłości?
Polska ma bogatą historię jak i każdy naród i każde państwo ma swoją niepowtarzalną historię. Śledzenie narodzin, rozwoju, upadków i chwil zwycięstwa własnej ojczyzny może stać się unikalną podróżą w głąb historii. Jednak śledzenie dawnych wydarzeń to nie tylko wspominanie dni chwały i czasów klęski. To przede wszystkim wielka nauka procesów historycznych i ich przyczynowo-skutkowego charakteru. Historia toczy się wciąż wśród nas. Sami jesteśmy jej częścią i sami tworzymy ją na co dzień. Historia Polski – obejmuje dzieje państwa i narodu polskiego od X do XXI wieku i dzięki wszystkim wydarzeniom historycznym w tym okresie możemy widzieć Polskę taką jaką ona jest obecnie. Nie będziemy teraz zastanawiać się nad tym jakie wydarzenia miały dobry lub zły wpływ bo to nie jest tematem tego esej.  Obecnie Polska graniczy z Rosją (z jej obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska

Polska jest krajem zasobnym w surowce miner – wydobywa się ponad 70 różnych kopalin, w tym 40 ważnych dla gospodarki; łącznie wydobywa się ok. 400 mln t surowców, w tym ok. 25% stanowi węgiel kamienny, 22% kruszywa naturalne, 15% węgiel brunatny, 9% wapienie i margle dla przemysłu cementowego, 7% rudy miedzi, 6% kamienie drogowe i budowlane, 3% piaski podsadzkowe. Polska ma też  bogate zasoby wód geotermalnych; największe znajdują się między Koninem a Łodzią, Poznaniem a Piłą, w okolicach Szczecina i na Podhalu; w Pyrzycach (woj.zachodniopomor.) działa pierwsza w Polsce ciepłownia geotermiczna (uruchomiona 1996). Liczne są źródła leczn. wód miner., m.in. wody chlorkowe, wodorowęglanowe, siarkowe (gł. w Sudetach i Beskidach).

(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Warunki-naturalne-Bogactwa-mineralne;4575153.html)

Chociaż większość tych zasobów ma charakter wyczerpujący, co też może stać się wyzwaniem w przyszłości dla Polski, ale raczej trzeba zwrócić uwagę na problem który już istnieje i, oczywiście, będzie mieć istotny wpływ na przyszłość Polski. Głównym zasobem każdego kraju lub organizacji są ludzi i w tym sensie Polska ma negatywny trend demograficzny. Obecnie Polska ma 38 433 558 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

 

http://www.polskawliczbach.pl/

Jakie przyczyny temu mogą być? To są przyczyny społeczne, ekonomiczne i nawet konsekwencje globalizacji. Znaczący wpływ ma migracja. Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2017 roku poza granicami Polski prze-
bywało czasowo około 2 540 tys. mieszkańców  kraju, tj. o 25 tys. (1%) więcej niż
w 2016 roku. Głównym powodem wyjazdów jest chęć podjęcia pracy za granicą. Wniosek taki wynika zarówno z danych NSP 2011, jak i innych polskich badań statystycznych prowadzonych w
gospodarstwach domowych (BAEL, EU-SILC).

Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności
gmin najliczniej reprezentowana jest obecnie grupa wieku 30-34 lat oraz 35-39 lat. Natomiast
10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-24 lat i 25-29 lat. Można zatem przypuszczać, że
znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski
do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html

Jak możemy widzieć, to jest istotnym problemem chociaż imigracja z takich krajów jak Ukraina i Białoruś cząstkowo to kompensuje. W jaki sposób możliwie to rozwiązać? Wprowadzenie różnych programów społecznych, wsparcie nowożeńców i młodych mam w różnych aspektach, imigrantów z takich krajów jak Ukraina i Białoruś.

Istotne znaczenie ma i ekonomiczny rozwój kraju.

To nie będzie tajemnicą iż gospodarka w Polsce nie jest na pierwszych miejscach w świecie. Teraz oczywiście nie ma możliwości konkurować z takimi gigantami jak USA lub Chiny ale możemy uwzględnić na pozytywną tendencję w ostatnich latach.Trzeci kwartał przyniósł zaskakujące przyspieszenie wzrostu polskiej gospodarki. Roczna dynamika produktu krajowego brutto po wyrównaniu sezonowym przyspieszyła z 5,2% do 5,7%– podał wstępne dane Główny Urząd Statystyczny. Taki rezultat był bardzo dużym zaskoczeniem. Ekonomiści od miesięcy dość zgodnie twierdzili, że drugie półrocze 2018 roku przyniesie spowolnienie wzrostu polskiej gospodarki. Rynkowy konsensus zakładał wzrost PKB o 1,0% kdk oraz 4,7% rdr w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

(Główny Urząd Statystyczny.)

Tymczasem GUS zaraportował zwyżkę PKB aż o 1,7% kdk i 5,7% rdr po wyrównaniu sezonowym. Wzrost w ujęciu niewyrównanym sezonowo wyniósł 5,1% rdr – czyli tyle samo co kwartał wcześniej. W tym ujęciu roczna dynamika PKB osiągnęła najwyższy poziom od 10 lat.

(Główny Urząd Statystyczny)

https://m.bankier.pl/wiadomosc/Polska-gospodarka-nieoczekiwanie-przyspieszyla-7625996.html

Nie biorąc pod uwagę kryzys światowy, po wejściu Polski do unii europejskiej, generalnie Polska ma pozytywną tendencję w gospodarce, więc możemy zgodzić się z Leonem Podaminerem iż “ Miejsce Polski jest w Unii. Polska powinna przyczyniać się do tego, że to UE jako całość zapoczątkuje pragmatycznie etatystyczne ograniczanie ekscesów globalizacji”. Niestety globalizacja ma nie tylko plusy.

Zarówno musimy uwzględnić gospodarki-liderów świata. W 2050 r. największą gospodarką
świata pozostaną Chiny (według parytetu siły nabywczej ich PKB już jest wyższy od amerykańskiego), na drugie miejsce wskoczą Indie, a na trzecie spadną USA. Jak prognozuje PwC,
gospodarki Europy mają rozwijać się powoli, w tempie 1–2 proc. rocznie. Potencjał Polski oszacowano przy tym na 2,1 proc., najwyżej w Europie. Zgodnie z tym powstaje pytanie “Czy niezbędna reorientacja Polski na wschód?”. Oczywiście, podążanie za liderami i nawiązanie współpracy zawsze jest skuteczną strategią i dlatego jest bardzo ważne już teraz przewidzieć “lidera przyszłości”. Niezbędne też zwrócić uwagę, jak mówił Paweł Wojciechowski, na “ gospodarkę opartą na wiedzę”.  Warunkami sukcesu są nie tylko innowacji technologiczne ale i menedżerskie.

Bardzo znaczącym problem Polski już teraz jest ochrona środowiska. Taki rodzaj problemów ma efekt “kuli śnieżnej”, co oznacza że problem będzie tylko rosnąć.  Problem ten dotyczy nie tylko powietrza ale i śmieci. Temat “śmieci” w Polsce jest bardzo aktualny. Jak pokazuje Eurostat, w roku 2016 struktura gospodarki odpadami była następująca: 37% – składowanie, 28% – recykling, 18% – spalanie (produkowane energii), 16% – kompostowanie, 1% –  spalanie.

W najbardziej rozwiniętych krajach  większość śmieci idzie do recyklingu. Na tle tych państw Polska wypada słabo, co pokazuje istnienie problemu jeśli chodzi o ponowne zagospodarowanie odpadów. Problem ten jest tym bardziej ważny, że w ostatnim czasie, widać wyraźnie coraz szerzej napływającą do Polski masę śmieci z UE. Według rejestru GIOŚ, było to ponad 733 tys. ton w 2017 r., 701 tys. ton w 2016 i zaledwie 367 w 2015 r.

Przeglądając rejestr, bardzo dokładnie widać, skąd najczęściej przyjeżdżają do nas odpady. Firmami najczęściej zgłaszającymi wysyłkę odpadów są:  firmy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii.

Do 2050 roku te liczby mogą zwiększyć się. Wtedy jak rozwiązać tą sytuację?  Wyjściem może być rozwój i wsparcie różnych projektów CSR i przedsiębiorstw społecznych. Co rok ten kierunek przyciąga więcej uwagi i to może być niezbędnym stworzyć taki “trend społeczny.” Co dotyczy powietrza to w Polsce w tym sensie też nie jest wszystko w porządku. Zgodnie z corocznym raportem Europejską Agencji Środowiska (EEA), Polska, po raz kolejny zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rankingu krajów z najgorszym zanieczyszczeniem.

Stężenia benzo(a)pirenu powyżej dopuszczalnego 1 ng/m3 odnotowane zostały w 13 państwach sprawozdawczych (czyli 31 proc. wszystkich stacji monitorujących). Najgorzej jest w Polsce.

https://smoglab.pl/raport-eea-2018-polska-najbardziej-zatrutym-benzoapirenem-krajem-w-europie/

“Emisje z transportu drogowego są często bardziej szkodliwe niż emisje z innych źródeł, ponieważ następują one na poziomie gruntu i zazwyczaj występują w miastach, w pobliżu ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby Europa podwoiła wysiłki na rzecz ograniczenia emisji powodowanych przez transport, energię i rolnictwo oraz zainwestowała w uczynienie ich czystszymi i bardziej zrównoważonymi” – komentuje Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA. Również do 2050 roku musimy zwrócić uwagę reorientację na energię elektryczną. Rozwiązaniem może być elektrownia jądrowa. Oczywiście taki projekt byłby bardzo ambitny i drogi, a jednocześnie ryzykowny, ale skuteczny. Alternatywą może być nawiązanie współpracy na przykład z Białorusią, bo jak wiadomo w 2020 roku powinna  zadziałać Białoruska Elektrownia Jądrowa. Według obecnych planów pierwszy blok ma być uruchomiony do końca 2019 r., drugi – w 2020 r. W grudniu 2018 r. do Ostrowca ma trafić paliwo do pierwszego reaktora. W obecnych warunkach taka elektrownia spowoduje nadwyżki energii elektrycznej w Białorusi i współpraca może być korzystna dla obu krajów, nie biorąc pod uwagę polityczne aspekty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *